Allmänt

YA Cupen Golf 2020 matchspeltävlingar

Lite allmänt om YA Cupen Golf

 

YA Cupen Golf  2020 (23:e årgången)

 

I år  satsar vi på en ny tävlingsform, som ersätter singeltävlingen, som tyvärr ej blev någon succé.


Förutom sedvanlig fyrboll (bästboll) match kommer vi att spela en Irish Greensome match. Irish greensome är en variant av vanlig foursome. Skillnaden är att på alla par 4 och par 5-hål slås ett slag till på partnerns boll. Därefter väljer ni vilken boll ni vill fortsätta med. Varje deltagare får alltså slå fler slag under ronden.


2.a chansen kommer att återinföras fullt ut, vilket kommer att innebära spel i en övre halva (vinnarna i första omgången) och en nedre halva för förlorarna i första omgången.


Irish greensomefinalen spelas på Tomelilla GK den 12 september och fyrbollfinalen kommer att spelas på Ystad GK den 13 september.


På finaldagen spelar vinnarna i semifinalerna om första respektive andra plats och förlorarna i semifinalerma om tredje respektive fjärde plats. Varje halva, övre respektive nedre, spelar "egna" tävlingar.
Vår övergripande målsättning är

  • att öka intresset för golf i vår del av Skåne
  • att ge deltagarna möjlighet att spela tävlingsgolf (match)
  • att låta deltagarna upptäcka andra banor än hemmaklubben genom att kunna erbjuda deltagarna spelplatser av bra kvalité och till en rimlig greenfeekostnad.

 

Organisation

Tävlingen administreras och leds helt ideellt utan kommersiellt intresse av en oberoende tävlingsledning.